Onze Specialisaties

"Meer dan alleen voegen"Voegwerk

Waarom zou u het voegwerk vervangen?


Voegwerk takelt vaak af bij woonhuizen en andere gebouwen zonder dat men het door heeft. Wanneer je er op tijd bij bent voorkom je verdere schade door de voegen op tijd te laten vervangen.


Voegwerk aanbrengen is een hele preciese klus, er zijn zelfs verschillende soorten voegwerk. De ene soort voeg is meer werk dan de andere soort, het is daarom belangrijk dat u zich goed laat voorlichten over de soorten voegen. De keuze van het voegwerk hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan de vochtbelasting van de gevel en de hardheid van de gebruikte steensoort. Ook de ondergrond waarop de voeg zal worden aangebracht speelt een belangrijke rol. Wij komen daarom vrijblijvend langs om u passend advies te geven voor uw woning of gebouw.

Soorten voegen

Platvol geborstelde of gekamde voeg
Deze voegsoort heeft een ruwe afwerking, de naam zegt het eigenlijk al, de voeg is bewerkt met een borstel waardoor er een ruwe textuur ontstaat. De borstelstreken zijn duidelijk zichtaar bij dit voegwerk. Dit is een van de meest kosteneffici├źnte manieren van voegen. De gekamde voeg is bijna hetzelfde maar wordt dan afgeveegd met een kam die een licht ruw voegoppervlak achterlaat. De streken zijn iets minder zichtbaar dan bij een borstelvoeg.


Platvol gladde voeg
Bij de platvol gladde voeg, ookwel doorgestreken voeg, wordt de voegspecie nat het inzetten nog een keer extra aangedrukt waardoor er een gladde afwerking ontstaat. Deze voegsoort is perfect voor stenen die weinig tot geen vocht opnemen. Dit is een vaakvoorkomende voegvorm en geeft een mooi vlak gevelbeeld waarbij de voeg als het ware opgaat in de steen.

Knipvoeg of gesneden voeg
De knipvoeg en snijvoeg lijken erg op elkaar, maar bij de knipvoeg steekt de voorkant van de mortel iets buiten de baksteen uit. Dit maakt de knipvoeg daarom ooik een arbeidsintensieve manier van voegen. Deze voegsoort geeft de gevel een statig uiterlijk en u zult hem daarom ook herkennen van authentieke gebouwen als boerderijen, kerken en stadspanden. De snijvoeg wordt aangebracht met een speciaal soort voegcement en vervolgens afgesneden aan de boven en onderkant. Dit is een ambachtelijke werkwijze en wordt vaak toegepast bij oudere panden waarbij behoud van het monumentale karakter voorop staat. Deze voegsoort levert een ingetogen resultaat ten opzichte van de strakkere knipvoeg.

Schaduwvoeg
De schaduwvoeg is een lintvoeg die schuin naar boven wegloopt in een hoek van 45┬░ vanaf de voorkant van de onderliggende steen. De stootvoeg is hierbij meestal platvol uitgevoerd. De schaduwvoeg komt het meest duidelijk tot uiting in een gevel die is opgetrokken lange, platte stenen en legt dan extra nadruk op het toch al horizontale karakter van de woning.

Iets Teruggehouden Voeg
Het principe van een gladde, licht verdiepte voeg is hetzelfde als bij de platvol gladde voeg. Het oppervlak van de voeg is strak, maar ligt 1 tot 2 millimeter teruggetrokken ten opzichte van het zichtvlak van de steen. Deze veel geziene manier van voegen accentueert de vorm van in de gevel gebruikte steen.

Verdiepte Voeg
Ook de gladde, verdiepte voeg kenmerkt zich door een strak voegoppervlak. Bij deze voeg ligt het voegvlak 2 tot 5 millimeter achter het zichtvlak van de steen. De gebruikte steensoort komt zo nog beter tot zijn recht.Hoever het voegwerk binnnen de steen kan worden gehouden ligt aan hoever het metselwerk is uitgekrabd en hoeveel de oorspronkelijke voeg terug gestreken was. Uiteraard is de diepte van het voegwerk ook afhankelijk van de persoonlijke wensen van de opdrachtgever.

Holle Voeg
Deze voeg is op dit moment vrij weinig in het straatbeeld terug te vinden, maar zorgt indien toegepast voor een licht schaduweffect. Bewerking van de voegmortel met een zogeheten bolle voegspijker levert het holle effect op. De holle voeg kan zowel aangrijpend op de steenribben of iets verdiept aangebracht worden.