Onze Specialisaties

"Meer dan alleen voegen"Monumentale Voegwerken

Wat is een monument en welke typen monumenten zijn er?


Een monument is een overblijfsel met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur & industrie. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.

Wij komen graag bij u langs zodat we uw pand kunnen bekijken en het beste advies kunnen geven.

Rijksmonument
Een rijksmonument is een pand van minimaal 50 jaar oud dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden.

Provinciaal Monument
Provinciale monumenten zijn panden die op de provinciale monumentenlijst staan en vanuit de provincie worden beschermd. Provinciale Staten stelt de provinciale monumentenlijst samen. Provinciale monumenten komen voor in de provincie Limburg. U kunt bij de betreffende provincies navragen of een pand een provinciaal monument is.

Gemeentelijk Monument
Als een pand geen nationaal belang heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente het pand op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Bij de afdeling monumentenzorg van de gemeente kunt u navragen of een pand op de gemeentelijke monumentenlijst voorkomt.

Beschermd Stadsgezicht Of Beschermd Dorpsgezicht
Beschermde stadsgezichten of beschermde dorpsgezichten zijn gebieden met beeldbepalende panden met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn. Beschermde stads- of dorpsgezichten vallen onder de Monumentenwet.

Als het voegwerk van uw woning in de loop der jaren is aangetast, is het voor het behoud van de gevel belangrijk om dit te restaureren. Wij zorgen ervoor dat dit met respect voor de historie gebeurt: we maken voegen die qua samenstelling en kleur die zoveel mogelijk overeen komen. Voegersbedrijf Gebroeders Wintjens staat voor vakmanschap bij het restaureren van monumentale en historische gebouwen. U kunt er van op aan dat wij met respect voor de historie het pand weer laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Snij voegen zijn ouderwets vakwerk: klassieke voegvormen die veel zijn toegepast op monumenten en daardoor bij veel renovatie werkzaamheden weer aan de orde zijn. Met hun sterk ruimtelijke werking word het een uitermate strak gevelbeeld. De voegen woorden aan de boven- en onderkant gesneden, vandaar de naam. Het maken van snij voegen is echt een vak apart.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!